Tam Yığın Geliştiricisinin Yol Haritası 🗺

Web geliştirmenin ön ucuna odaklanmak kolaydır, peki ya arka uç? Arka uç hakkında bilgi edinmek, ön uç becerilerinizi geliştirir.

İşte daha sonra saklayabileceğiniz tam yığın geliştirme için bazı kaynaklar.

İçindekiler

💻 İnternet Nasıl Çalışır
🔚 Gelişmiş Ön Uç
🖥 İşletim Sistemleri
📕 Diller
🖲 Sürüm Kontrolü
📓 Veritabanı Kavramları
📔 İlişkisel Veritabanları
📗 NoSQL Veritabanları
📨 API’ler
♻️ Önbelleğe Alma
🔒 Güvenlik
🧪 CI / CD
📙 Geliştirme Kavramları
🏯 Yazılım Mimarisi
🧊 Kapsayıcılar
📬 Sunucular
⚖️ Ölçeklenebilirlik

İnternet Nasıl Çalışır? 💻

google.com’a gittiğinizde ne olur?
🎉 Network’e Giriş
💫 Tarayıcı Ağları
🎊 IP Adresleme
⭐️ HTTP / 2

Gelişmiş Ön Uç 🔚

HTML ve CSS
💫 JavaScript

İşletim Sistemleri 🖥

Komut satırını kullanma
🎉 İşletim sistemi nedir?
💫 Bellek
🎊 Unix Programlama
⭐️ Bash-Komut Dosyası Kılavuzu

Diller 📕

PHP’yi Tanıyın
🎉 Rubyy Öğrenin
💫 Rust Öğrenin
🎊 Öğrenin
⭐️ Sunucu Tarafındaki JavaScript’i Tanıyın

Sürüm Kontrolü 🖲

Görsel Git Referansı
🎉 D3
💫 Github Hile Sayfası ile Git Kavramlarını Görselleştirme
🎊 SVN

Veritabanı Kavramları 📓

🌟 Nesne-İlişkisel Haritalama
🎉 ACID
💫 N + 1 Problem
☄️ Sharding
CAP Teoremi
💥 Normalizasyon
🌟 İndeksler

İlişkisel Veritabanları 📔

İlişkisel Veritabanları Teorisi
🎉 MySQL Öğrenin
💫 PostgreSQL Öğrenin
🎊 MariaDB’yi Öğrenin
🌟 MS SQL’i Öğrenin

NoSQL Veritabanları 📗

Öğrenme MongoDB
🎉 CouchDB bilgi
💫 NoSQL Veritabanları
🎊 Grafik Veritabanları

API’ler 📨

⭐️ API’lerle çalışmak
💥 REST
💡 GraphQL
☄️ JSON-RPC
🎉 HATEOAS

Önbelleğe alma ♻️

HTTP önbelleğe alma
☄️ Redis
⭐️ Memcached
🚀 Servis çalışanları

Güvenlik 🔒

HTTPS + TLS
🎉 CORS
💫 MD5
🎊 SHA-2
💡 SCrypt
💥 BCrypt
☄️ OWASP

CI / CD 🧪

✨ Kodunuzu test etme
🎉 Jenkins
💫 TravisCI

Geliştirme Kavramları 📙

☄️ KATI
⭐️ KISS
💥 YAGNI
DRY
🎉 Etki Alanına Dayalı Tasarım
🌟 Test Odaklı Geliştirme

Yazılım Mimarisi 🏯

💫 Microservices ve Servis Mimarisi Odaklı
🎊 CQRS
⭐️ Serverless

Konteynerler 🧊

Docker Temelleri
🎉 Docker Yemek Kitabı
💫 Kubernetes Yemek Kitabı

Sunucular 📬

☄️ Nginx El Kitabı
💡 Apache
💥 Caddy

Ölçeklenebilirlik ⚖️

💫 Dağıtılmış Sistemler
☄️ Sistem Tasarımı Primer
Gerçek Dünyada Sürdürülebilir Yazılım
🎉 12 Faktörlü Uygulama
🌟 Ölçeklendirilecek ÖnProjeleri Tasarlama


Bu, farklı bir gönderiden ilham aldı . Diğer yazıda yazarın bahsettiği konular için kaynak sağlamasını istedim, bu yüzden kendi yazımı yaptım. ✨

Bu gönderideki herhangi bir kaynağı kaçırdığımı düşünüyorsanız, aşağıya yorum yapın!

Kaynak: Ender Minyard – Full Stack Developer’s Roadmap 🗺

You may also like...