PHP’de Tarih Biçim Dönüşüm İşlemleri

PHP, tarih-saat biçimini dönüştürmek için strtotime() ve date() işlevleri sağlar. Tarih formatını bir formattan diğerine değiştiriyoruz. Örneğin , tarihi MM-DD-YYYY biçiminde bir değişkene kaydettik ve bunu DD-MM-YYYY biçimine değiştirmek istiyoruz.

Bu dönüşümü strtotime() ve date() işlevlerini kullanarak gerçekleştirebiliriz. Bunlar PHP’nin yerleşik işlevleridir. strtotime(), önce tarihi saniyeye dönüştürür ve ardından tarihi herhangi bir biçimde yeniden yapılandırmak için date() işlevi kullanılır. Aşağıda tarih formatını dönüştürmek için bazı örnekler verilmiştir.

YYYY-MM-DD’yi DD-MM-YYYY olarak değiştirin

Aşağıdaki örnekte, YYYY-MM-DD biçiminde 2020–09–18 tarihimiz var ve bunu DD-MM-YYYY biçiminde 18–09–2020’a dönüştüreceğiz.

<?php 
  $oldDate = "2020-09-18"; 
  $newDate = date("d-m-Y", strtotime($oldDate)); 
  echo "Yeni format: ".$newDate. " (MM-DD-YYYY)"; 
?> 

Çıktı

Yeni format: 18-09-2020 (DD-MM-YYYY)

DD-MM-YYYY’yi YYYY-MM-DD olarak değiştirin

Aşağıdaki örnekte DD-MM-YYYY biçiminde 18–09–2020 tarihimiz var ve bunu 2020–09–18 (YYYY-MM-DD) biçimine dönüştüreceğiz.

<?php 
  $oldDate = "18-09-2020"; 
  $newDate = date("Y-m-d", strtotime($oldDate)); 
  echo "Yeni Format: ".$newDate. " (YYYY-MM-DD)"; 
?> 

Çıktı

Yeni format: 2020-09-18 (YYYY-MM-DD)

DD-MM-YYYY’yi YYYY/MM/DD olarak değiştirin

GG-MM-YYYY biçiminde kısa çizgi (-) işaretiyle ayrılmış 18–09–2020 tarihimiz olduğunu varsayalım. Bunu 2020/09/18 (YYYY/MM/DD) biçimine dönüştürmek istiyoruz, bu da eğik çizgiyle (/) ayrılacaktır. Aşağıdaki örnekte, DD-MM-YYYY biçimi YYYY-MM-DD biçimine dönüştürülür ve ayrıca kısa çizgiler (-) eğik çizgi (/) işaretiyle değiştirilir.

<?php 
  $oldDate = "18-09-2020; 
  $date = str_replace('-"', '/', $oldDate); 
  $newDate = date("Y/m/d", strtotime($date)); 
  echo "Yeni format: ".$newDate. " (YYYY/MM/DD)"; 
?> 

Çıktı

Yeni format: 2020/09/18 (YYYY/MM/DD)

Tarih saati başka bir biçime değiştirin

Aşağıdaki örnekte, MM-DD-YYYY tarih biçimini YYYY-DD-MM biçimine ve 12 saatlik zaman saatini 24 saatlik zaman biçimine dönüştüreceğiz.

<?php 
  $date = "06/13/2020 6:35 PM"; 
  //Tarih ve saati saniyeye dönüştürür
  $sec = strtotime($date); 
  //Saniyeleri belirli bir biçime dönüştürür 
  $newdate = date ("Y/d/m H:i", $sec); 
  //Zamanla saniye ekler
  $newdate = $newdate . ":00"; 
  //Dönüştürülen tarih ve saati görüntüle
  echo "Yeni format: ".$newDate; 
?> 

Çıktı

Yeni format: 2020/18/09 18:35:00

You may also like...