Php Değişken İçindeki Değerin Adedini Bulmak (substr_count)

Php metin içerisinde arama yapmak ile ilgili strstr fonksiyonundan bahsetmiştik bu fonksiyon true ve false değeri dönmekteydi. Şimdi ise metnin içerisinde aradığımız değerden kaç tane olduğunu bulmamızı sağlayan substr_count fonksiyonundan bahsedeceğiz. Bu fonksiyonun parametreleri aşağıdaki gibidir.

substr_count (dize $değişkenimiz , dize $aradigimizdeger[, int $başlangıç= 0 [, int $uzunluk]]): int

  1. Kullanım Örneği
$metin = “Merhaba Dünya”; $adet = substr_count($metin, “a”); 

echo $adet; // 3

2. Kullanım Örneği

$metin = “Merhaba Dünya”;$adet = substr_count($metin, “a”, 7); 

echo $adet; // 1

Bu örnekte “Merhaba Dünya” metninin içerisinden sadece 7. karakterden sonraki kısımda a harfini arayacak ve sayısı bize dönecektir.

3. Kullanım Örneği

$metin = “Merhaba Dünya”;$adet = substr_count($metin, “a”, 7, 2); 

echo $adet; // 0

Bu örneğimizde ise “Merhaba Dünya” metninin içerisinden 7. karakterden sonraki 2 karakter içerisinde a harfini arayacak ve sayısını bize dönecektir.

You may also like...