.Net Core projemizde EF kullanarak geliştirdiğimiz projelerde CreatedDate ve ModifiedDate’i otomatik olarak nasıl doldururuz? Örnek modelimiz aşağıdaki gibi olsun.

namespace OrnekProje.Models
{
  public class User
  {
    public int UserId { get; set; }
    public string Username { get; set; }


    public DateTime CreatedDate { get; set; }
    public DateTime ModifiedDate { get; set; }
  }
}

Çözüm 1)

namespace OrnekProje.Models
{
  public class User
  {
		public User()
    {     
     this.CreatedDate = DateTime.UtcNow;
     this.ModifiedDate = DateTime.UtcNow;
    }
	  
    public int UserId { get; set; }
    public string Username { get; set; }


    public DateTime CreatedDate { get; set; }
    public DateTime ModifiedDate { get; set; }
  }
}

Şeklinde düzenleyerek kendiniz değiştirmeli / güncellemelisiniz.

Çözüm 2)

Özel attribute:

[SqlDefaultValue(DefaultValue = “getutcdate()”)]
public DateTime CreatedDate { get; set; }

Çözüm 3)

Entity Framework yardımıyla:

protected override void OnModelCreating(ModelBuilder modelBuilder)
{
  modelBuilder.Entity<Passage>()
    .Property(b => b.CreatedDate )
    .HasDefaultValueSql("getdate()");
}

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here