Sql Management Studio açılarak New Query olarak aşağıdaki script çalıştırılır.

CREATE PROC SearchAllTables
(
@SearchStr nvarchar(100)
)
AS
BEGIN
CREATE TABLE #Results (TableName NVARCHAR(370),ColumnName nvarchar(370), ColumnValue nvarchar(3630))
SET NOCOUNT ON
DECLARE @TableName nvarchar(256), @ColumnName nvarchar(128), @SearchStr2 nvarchar(110)
SET @TableName = ‘’
SET @SearchStr2 = QUOTENAME(‘%’ + @SearchStr + ‘%’,’’’’)
WHILE @TableName IS NOT NULL
BEGIN
SET @ColumnName = ‘’
SET @TableName = 
(
SELECT MIN(QUOTENAME(TABLE_SCHEMA) + ‘.’ + QUOTENAME(TABLE_NAME))
FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES
WHERE TABLE_TYPE = ‘BASE TABLE’
AND QUOTENAME(TABLE_SCHEMA) + ‘.’ + QUOTENAME(TABLE_NAME) > @TableName
AND OBJECTPROPERTY(
OBJECT_ID(
QUOTENAME(TABLE_SCHEMA) + ‘.’ + QUOTENAME(TABLE_NAME)
), ‘IsMSShipped’
) = 0
)
WHILE (@TableName IS NOT NULL) AND (@ColumnName IS NOT NULL)
BEGIN
SET @ColumnName =
(
SELECT MIN(QUOTENAME(COLUMN_NAME))
FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS
WHERE TABLE_SCHEMA = PARSENAME(@TableName, 2)
AND TABLE_NAME = PARSENAME(@TableName, 1)
AND DATA_TYPE IN (‘char’, ‘varchar’, ‘nchar’, ‘nvarchar’)
AND QUOTENAME(COLUMN_NAME) > @ColumnName
)
IF @ColumnName IS NOT NULL
BEGIN
INSERT INTO #Results
EXEC
(
‘SELECT ‘’’ +@TableName+ ‘’’, ‘’’ + @TableName + ‘.’ + @ColumnName + ‘’’, LEFT(‘ + @ColumnName + ‘, 3630) 
FROM ‘ + @TableName + ‘ (NOLOCK) ‘ +
‘ WHERE ‘ + @ColumnName + ‘ LIKE ‘ + @SearchStr2
)
END
END
END
SELECT * FROM #Results
END

Sonrasında aşağıdaki AranacakMetin kısmında column’larda yada row’larda aramak istediğiniz metni yazmanız yeterlidir.

exec SearchAllTables AranacakMetin

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here