Javascript Bugünün Tarihini Alma - Yeni Başlayanlar İçin Javascript Alıştırmaları

Javascript Bugünün Tarihini Alma — Yeni Başlayanlar İçin Javascript Alıştırmaları

Javascript’te Bugünün Tarihini Alma işlemi için yapmanız gereken işlerimler aşağıdaki gibidir.

İstenen Format:
aa-gg-yyyy, aa/gg /yyyy veya gg-aa-yyyy, gg/aa/yyyy

Örnek Çözüm :

JavaScript Kodu:

var today = new Date();
var dd = today.getDate();
var mm = today.getMonth()+1; 
var yyyy = today.getFullYear();
if(dd<10)
{
dd='0'+dd;
}
if(mm<10) 
{
mm='0'+mm;
}
today = mm+'-'+dd+'-'+yyyy;
console.log(today);
today = mm+'/'+dd+'/'+yyyy;
console.log(today);
today = dd+'-'+mm+'-'+yyyy;
console.log(today);
today = dd+'/'+mm+'/'+yyyy;
console.log(today);

Örnek Çıktı:

12-09-2020
12/09/2020
09-12-2020
09/12/2020

You may also like...