Hakan GÜZEL

Fatal error: Class ‘SoapClient’ not found Hatası Çözümü

İlk Adımımız Teşhis koymak

Komut dosyanızın içinde aşağıdakileri arayın

phpinfo();

Böyle bir Soap Clientset bulamıyorsanız:

Sonraki adımımız Düzeltme

Aşağıdakileri yapın:

  1. php.ini bulun ve açın (C:/xampp/php/php.ini)
  2. ;extension=soap başındaki ; kaldırın
  3. Apache sunucunuzu yeniden başlatın
Exit mobile version