Sayfanın alt kısmında çıktısını paylaştığım “A Possible Object Cycle Was Detected Which Is Not Supported” hatasını alıyorsanız bu yazı size göre. ASP.NET Core 3.0 ve üzeri sürümlerde*, JSON.NET bağımlılığını kaldırmıştır ve kendi JSON serileştiricisini yani ‘System.Text.Json’ kullanır. ReferenceLoopHandling şu anda System.Text.Json serileştiricisinde desteklenmemektedir . Bu özellik gelecekte en olası .NET 5 sürümünde desteklenecektir.

Ama bu sorunu aşağıdaki çözümlerden birini uygulayarak aşmak mümkün.

1.Çözüm

Microsoft.AspNetCore.Mvc.NewtonsoftJson pakedini yükleyin ve sonrasında Startup.cs class’ınızın içerisinde ConfigureServices methoduna aşağıdaki kod bloğunu ekleyebilirsiniz.

services.AddControllerWithViews()
  .AddNewtonsoftJson(options =>
  options.SerializerSettings.ReferenceLoopHandling = Newtonsoft.Json.ReferenceLoopHandling.Ignore
);

2. Çözüm

Yine Microsoft.AspNetCore.Mvc.NewtonsoftJson pakedini yükleyin ve Startup.cs class’ınızın içerisinde ConfigureServices methoduna aşağıdaki kod bloğunu ekleyebilirsiniz.

services.AddControllers().AddNewtonsoftJson(options =>
  options.SerializerSettings.ReferenceLoopHandling = Newtonsoft.Json.ReferenceLoopHandling.Ignore
);

3. Çözüm

Biraz daha yorucu olsa da ilişkisel modellerinize [JsonIgnore] Attribute’ünü ekleyebilirsiniz.

public class User{ 
  public int Id {get;set;} 
  public int Username {get;set;} 
  [JsonIgnore]
  public Store Store {get;set;} 
}

Örnek Hata Çıktısı

System.Text.Json.JsonException: A possible object cycle was detected which is not supported. This can either be due to a cycle or if the object depth is larger than the maximum allowed depth of 32.
at System.Text.Json.ThrowHelper.ThrowInvalidOperationException_SerializerCycleDetected(Int32 maxDepth)
at System.Text.Json.JsonSerializer.Write(Utf8JsonWriter writer, Int32 originalWriterDepth, Int32 flushThreshold, JsonSerializerOptions options, WriteStack& state)
at System.Text.Json.JsonSerializer.WriteAsyncCore(Stream utf8Json, Object value, Type inputType, JsonSerializerOptions options, CancellationToken cancellationToken)
at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Formatters.SystemTextJsonOutputFormatter.WriteResponseBodyAsync(OutputFormatterWriteContext context, Encoding selectedEncoding)
at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Formatters.SystemTextJsonOutputFormatter.WriteResponseBodyAsync(OutputFormatterWriteContext context, Encoding selectedEncoding)
at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Infrastructure.ResourceInvoker.<InvokeNextResultFilterAsync>g__Awaited|29_0[TFilter,TFilterAsync](ResourceInvoker invoker, Task lastTask, State next, Scope scope, Object state, Boolean isCompleted)
at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Infrastructure.ResourceInvoker.Rethrow(ResultExecutedContextSealed context)
at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Infrastructure.ResourceInvoker.ResultNext[TFilter,TFilterAsync](State& next, Scope& scope, Object& state, Boolean& isCompleted)
at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Infrastructure.ResourceInvoker.InvokeResultFilters()
 — — End of stack trace from previous location where exception was thrown — -
at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Infrastructure.ResourceInvoker.<InvokeFilterPipelineAsync>g__Awaited|19_0(ResourceInvoker invoker, Task lastTask, State next, Scope scope, Object state, Boolean isCompleted)
at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Infrastructure.ResourceInvoker.<InvokeAsync>g__Awaited|17_0(ResourceInvoker invoker, Task task, IDisposable scope)
at Microsoft.AspNetCore.Routing.EndpointMiddleware.<Invoke>g__AwaitRequestTask|6_0(Endpoint endpoint, Task requestTask, ILogger logger)
at Microsoft.AspNetCore.Authorization.AuthorizationMiddleware.Invoke(HttpContext context)
at Microsoft.AspNetCore.Authentication.AuthenticationMiddleware.Invoke(HttpContext context)
at Microsoft.AspNetCore.Diagnostics.DeveloperExceptionPageMiddleware.Invoke(HttpContext context)
HEADERS
=======
Accept: */*
Accept-Encoding: gzip, deflate, br
Connection: keep-alive
Content-Length: 73
Content-Type: application/json
Host: localhost:44302
User-Agent: PostmanRuntime/7.26.2
Postman-Token: c68d87a6-bf4f-4fe5–912d-aa9646756960
 • *Bu yazı 30.07.2020 tarihinde yazılmıştır. Daha sonrasındaki gelecek sürümlerle değişebilir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here